Rasespesifikke Avlsstrategier


I henhold til instruks fra NKK, er alle raseklubber pålagt - via avlsrådet/styret, å ha RAS utarbeidet som arbeidsdokument og verktøy for oppdrettere.

RAS-dokumentene revideret 1 gang årlig. Første versjon er gyldig frem til våren 2020.

Instruks fra NKK

RAS Collie Langhår

RAS Collie Korthår