Blodspor/Ettersøkshund
Blodspor og ettersøk er to forskjellige ting. Blodspor er en konkurransesport, i tillegg til å være en del av ettersøksgodkjenningen. Ettersøkshund er en godkjenning man tar.


I blodspor kan man oppnå 1,2, og 3 premiering. På prøver går man ett spor på ca. 600m som har lagt mellom 12 og 24 timer.

Sporet skal ha lagt over natta. Sporet består også av to blodopphold på ca.10m, hvor det ene skal være i en vinkel.

Det skal være 4 vinkler totalt i sporet. Skal også inneholde ett sårleie som er ett oppspark i bakken med ekstra blod i.

Dette skal hunden markere. Det brukes 3 dl. blod i sporet og slutten skal være markert med en del av ett klauv vilt. 25 m etter sporstart er en tenkt fluktretning til dyret markert med ett merke.

Da vet man retningen ut fra sporstart. Ett eksempel på hvordan ett prøvespor kan være lagt, mange flere muligheter, bare momentene er med. Vær obs på at opphold like ofte kommer etter vinkel som før vinkel. Begge deler forekommer på prøver.

Det går en dommer med i sporet, og er det en annen enn dommer som har lagt sporet går denne også med. Det er både terminfestede prøver og bevegelige prøver. Terminfestede prøver gjennomføres som en konkurranse som er satt opp av NKK.  Bevegelige prøver vil si at man kontakter en klubb, som regel er elghund og dachshund klubber arrangører, i tillegg til Norges Jeger og Fiskerforbund, disse har ofte lokale avdelinger. Man får da oppsatt dommer og oppmøte tid. Det kan være flere som møter på slike prøver, men deltakerne blir ikke rangert.

Dersom man har 3 1. premier fra 3 ulike dommere vil man få Norsk Viltsporchampionat. En av disse 1. premiene må være oppnådd på en terminfestet prøve. For og få en slik tittel må man i tillegg ha 2 X Good på utstilling for to ulike dommere, og minimum en av de etter fylte 24 md. NB! det er andre krav til utstilling her enn til de andre brukschampionatene. Hunden kan starte på prøve når den er fylt 9 md.

Det arrangeres også NM i denne sporten.

Ettersøkshund vil si at man får hunden sin godkjent for ettersøk på skadet klauv vilt. For og oppnå denne godkjenningen må man minimum ha en 2. premiering på blodspor. ( uansett om det er bevegelig eller terminfestet spor) Denne prøven tas først. Så kontakter man en klubb/forening (akkurat som for bevegelig blodsporprøve) og bestiller en fersksporprøve. Det vil da si at man skal spore etter ett dyr(vilt) i minimum 30 min. For og få denne godkjenningen kreves ikke noen premiering fra utstilling. Er du fersk ettersøksfører bør du absolutt ta kontakt med Norges Jeger og Fiskerforbund (link til de litt lengre ned). De tilbyr flere typer ettersøkskurs, og som ett minimum bør man ha Grunnkurs ettersøk. Det er en ansvarsfull jobb og delta på ettersøk. Da jobber man reelt og ikke i konkurransesammenheng. En veldig viktig ting og huske på. Selv om hunden er godkjent er man slett ikke ferdig med treningen. Påtar man seg ansvaret for ettersøksvakt enten for jaktlag, kommune o.l. har man ett stort ansvar for at både hund og fører er skikket for oppgaven. Det er mye en fører bør kunne, det er langt fra nok at hunden skal kunne følge ett spor. Som ettersøksekvipasje har man ansvaret for selve søket som kan vare over flere dager. Både hund og fører bør være godt trent for og takle de utfordringer man kan møte på. Jegerprøven er absolutt en fordel.  For og få mere detaljert informasjon om blodspor/ettersøkshund, sjekk regelverket som du finner under her. Der ligger også terminliste for når man kan få slike prøver.

Regelverk for blod og fersksporprøver:     http://web2.nkk.no/wp-content/uploads/2012/02/Blod-og-fersksporregler-1.8.2010.pdf
Informasjon om ettersøkshund:                  http://web2.nkk.no/nyhetsarkiv/etters%c3%b8kshund/
Norges Jeger og fiskeforening:                   http://www.njff.no/portal/page/portal/njff/forside
Terminliste:                                               http://web2.nkk.no/terminliste-prover/