Regler gjeldende fra 01.07.2017NYE RETNINGSLINJER FOR BRUK AV NORSK COLLIE KLUBBS PLANLAGTE KULL, FORETATTE PARRINGER OG FØDTE KULL
Gjeldende fra 01.07.2017

Norsk Collie Klubb ønsker at alle planlagte kull, foretatte parringer og fødte valpekull meldes inn til avlsrådet.  Styret og avlsrådet har sammen besluttet å følge Norsk Kennel Klubb’s sin til enhver tid gjeldende regler og anbefalinger.

OPPDRETTER: Skal drive sitt oppdrett/avlsarbeid i hht Norsk Kennel Klubbs etiske grunnregler for avl og oppdrett og Norsk Kennel Klubbs Avlsstrategi - vi gjør oppmerksom på at det er ny høring ut og det kan skje endringer på reglener for avl og oppdrett. Skal være medlem i Norsk Collie Klubb, og bosatt i Norge. FCI’s rasestandard skal følges. 

Det er ønskelig at oppdretter melder inn planlagt kull, den foretatte parring, eventuelt født kull, som vil bli oppført på en egen liste. Kullet meldes inn når de er født, og står på listen til de er fire måneder, eller til de meldes solgt av oppdretter. Har oppdretter usolgte valper etter fylte fire måneder kan de på anmodning til avlsrådet, overføres til en unghundliste. Her kan de stå oppført til de er 9 måneder.

Klubben kan ikke garantere for, eller gjøres ansvarlig for de oppførte kullene. En avtale gjøres mellom kjøper og selger, og det er den enkelte oppdretter som selv er ansvarlig for sine kull. Vi anbefaler at alle oppdrettere bruker NKK sin salgsavtale.

Avlsrådet hjelper imidlertid gjerne til med spørsmål knyttet til rasen generelt.

FORELDREDYRENE: 
Oppdretter sender inn data på foreldredyr som følger:
Kennelnavn, fødselsdato, farge, helseresultater, utstillings/bruksresultater. Er foreldredyr helsesjekket i utlandet, ber vi om at resultater medfølger forespørsel om oppføring.

HD: 
Begge foreldre skal ha kjent HD status. For å komme på klubbens liste over planlagte kull, foretatte parringer og fødte kull, må begge foreldrene være fri for HD.

ØYERESULTAT:
Begge foreldre SKAL ha kjent øyestatus. Vi gjør oppmerksom på at er en valp øyelyst med crd, har den crd som status uansett om man senere får en attest med «fri». Denne praksis er det nå de fleste øyelysere som registrerer. Ved speiling av importert hund, vil hunden kunne ha crd som valp og fri som voksen og vi ber oppdrettere sørge for at valpekjøperne forstår at hunden fortsatt har crd, men at fargepigmentet skjuler. Fra NKK sin side, jobbes det for at hundens øyestatus som valp låses og dermed kommer med på ny øyeslyning evt. som voksen. En hund med colobom SKAL ikke brukes i avl. Oppdrettere bør etterstrebe å følge avlsanbefalinger gitt av autoriserte attestutstedere  - klikk her på få komme til siden med oversikt over autoriserte øyelysere samt eventuelle restriksjoner. Her gjelder både det som står under generelt og under Collie.

Generelle avlsanbefalinger vedrørende øyespeiling:
- Avlsdyr: Årlig så lenge de brukes i avl, første gang ved et års alder
- Øvrige hunder: Ved 1, 3 og 7 års alder
- Valper med hensyn til medfødte sykdommer (se raseoversikten): 6-8 uker gamle
- Gonioskopi gjøres kun én gang og kan for aktuelle raser utføres i forbindelse med første øyelysning

Avlsanbefalinger gis ut fra resultatet av øyelysningen. Anbefalingene er generelle og gjelder for alle raser. Avlsanbefalingene er gitt i samsvar med anbefalingene til European College of Veterinary Ophtalmologists, Heredirary Eye Disease Committee. Ny kunnskap om en sykdom kan føre til at avlsanbefalingene senere kan endres for den aktualle sykdommen.

Collie:
- Collie sykdommer; Collie Eye Anomali (Cea) - multiple misdannelser i øye (merle ocular dysgenese)
- Tidlig PRA (rcd2) ikke påvist i Norge
- Hypoplasi av nervus opticus. Medfødt. Undersøkes samtidig som Cea
- Mikroftalmi. Medfødt. Kan være vanskelig å gradere
- Persisterende Pupillmembran. Medfødt. Påvises i økende antall, men har hittil bare i får tilfeller gitt nedsatt syn
- Progressiv Retinal Atrofi (PRA) sen form. Spiller liten rolle i Norge i dag.

Undersøkelsesrutine:
Valper undersøkes i 6-8 ukers alder. Hvis dette ikke kan gjennomføres, undersøkes valpen så tidlig som mulig.
Avlsdyr undersøkes også fra 1-års alder.


Skulle det vise seg at det dukker opp PRA i rasen, vil det bli satt krav om oftere øyelysing.

Gentesting erstatter ikke øyespeiling.

GODKJENTE FARGER OG KOMBINASJONER
Følgende fargekombinasjoner gir de 3 godkjente fargene i standarden: sobel/hvit x sobel/hvit, sobel/hvit x tricolour, tricolour x tricolour og tricolour x blue merle.

 
Foreldredyr1 Foreldredyr2 Avkom Avkom Avkom

Sobel/Hvit dominant

Sobel/Hvit dominant

100% Sobel/Hvit dominant

Sobel/Hvit dominant

Sobel/Hvit

50% Sobel/Hvit dominant

50% Sobel/Hvit

Sobel/Hvit

Sobel/Hvit

50% Sobel/Hvit

25% Sobel/Hvit dominant

25% Tricolour

Sobel/Hvit dominant

Tricolour

100% Sobel/Hvit

Sobel/Hvit

Tricolour

50% Sobel/Hvit

50% Tricolour

Tricolour

Tricolour

100% Tricolour

Tricolour

Blue Merle

50% Tricolour

50% Blue Merle


Annet: 
Langhårsvalper fra korthårskull, blir ikke lenger registrerert som korthår med pelsavvik, men som langhår.
Parring av sobel med merle er endret i forhold til avlssperre m.m. Se vedlagte dokument fra NKK
(klikk her)

NCK oppfordrer oppdretterne til å forhåndsregistrere valpene sine i NKK. Dette gjøres helt uavhengig av om oppgjør med hannhundeier er gjort. Valpene vil i tillegg være forsikret frem til levering, eller til max 12 uker om de er igjen hos oppdretter.