Norsk Collie Klubb
Org.nr.: 998381894
Bank: 0530.22.06084
IBANnr.: NO 5405302206084
SWIFT/BIC: DNBANOKK

VIPPS: Norsk Collie Klubb, nr. 70929
Adresse for både skriftlig og elektronisk post:
Norsk Collie Klubb
v/Sekretær Hilde Jensen
Tomterveien 111
2323 Ingeberg


E-post: sekretar@nck.no

 
Kontakt angående utstillinger:
Nestleder Lise-Lotte Wulff

E-post: nestleder@nck.no
Mobil: 986 12 308
Kontakt angående Colliebladet sendes til:
colliebladet@nck.no