DEN RØDE OG LILLA PRIS I EKSTERIØR:

Det deles ut den RØDE PRIS i eksteriør etter følgende regler:
3 stk 1. premier for 3 forskjellige dommere. Prisen kan kun vinnes en gang av en og samme hund, og de som oppnår championat samme år, vil ikke bli tildelt prisen. Reglene gjelder norskeide hunder, bosatt i Norge, på utstilling i Norge.


 
Det deles ut den LILLA PRIS i eksteriør til veteraner etter følgende regler:
3 stk 1. premier for 3 forskjellige dommere med CK. Alle første premiene må være oppnådd etter fylte 8 år og ved deltakelse i veteran klasse. Reglene gjelder norskeide hunder, bosatt i Norge, på utstilling i Norge.


 
Resultatene regnes ut av avlsrådet.