07.06.2023 - Referat møte 06.06.2023. Klikk her for å lese

27.05.2023 - Rapport fra avlsrådet. Klikk her for å lese

15.05.2023 - Svarbrev NKK Sunnhetsutvalg 10.05.2023. Klikk her for å lese


05.12.2022
Høringsbrev ang. NKK som avlsorganisasjon. Klikk her for å lese


12.02.2022
Høringsinnspill sendt til NKK angående innavlsgrad. Klikk her for å lese