Styreleder
Tor-Håkon Bjørnstad
Epost: styreleder@nck.no
Mobil: 482 95 727
Nestleder

Epost: 
Mobil: 
Sekretær

Epost: 
Mobil: 
Kasserer
Margunn Horstad
Epost: kasserer@nck.no
Mobil: 934 47 934

 
Styremedlem
Hilde Mathisen
Epost: 1.styremedlem@nck.no
Mobil: 924 48 234
Styremedlem
Geir Smeby
Epost: 2.styremedlem@nck.no
Mobil: 902 05 165
Styremedlem
Siv Kristin Thomassen
Epost: 3.styremedlem@nck.no
Mobil: 957 49 456

 
Varamedlem

Epost:
Mobil: 
Varamedlem
Sandra Hammersland
Epost: 2.varamedlem@nck.no
Mobil: 996 34 239
Varamedlem
Mette Løland
Epost: 3.varamedlem@nck.no
Mobil: 480 45 297

Klubbens felles epostadresse:
collie@klubb.nkk.no

 

 
Valgkomite:
Leder VK
Ellinor Monsen
Epost: leder.valg@nck.no
Mobil: 905 18 752
Medlem VK
Anne Halsbog
Epost: medlem1.valg@nck.no
Mobil: 464 15 650
Medlem VK
Monika Drevland Nilsen
Epost: medlem2.valg@nck.no
Mobil: 482 11 663
Varamedlem VK
Andrea Hånes
Epost: varamedlem.valg@nck.no
Mobil: 473 74 097

 

Innstruks for valgkomiteen
 
Revisor
Unni S. Holbrook
Epost: revisor@nck.no
Mobil: 412 02 079
Vararevisor
Sissel Ekhougen
Epost: vararevisor@nck.no
Mobil: 957 46 946
 
Avdelinger / Kontaktpersoner:
 
Avdeling Vestlandet
Rebecca Storevik
Mobil: 986 62 123 
avd.vestlandet@nck.no
Avdeling Trøndelag
Aina H. Moen
Mobil:
994 30 814
avd.trondelag@nck.no
Kontakt Telemark-Vestfold
Gunn Langkås
Mobil: 413 30 830
telemarkvestfold@nck.no
Avdeling Innlandet
Hilde Jensen
Mobil: 905 15 430
avd.innlandet@nck.no

 
Kontakt Sørlandet
Lise-Lotte Wulff
Mobil: 986 12 308
sorlandet@nck.no
Avdeling Rogaland
Venke Garpestad
Mobil: 476 05 072
avd.rogaland@nck.no
Kontakt Oslo & Viken
Hilde Norum Bjørnstad
Telefon:
900 29 973
oslo.viken@nck.no
Kontakt Østfold
Gitte Hjorth Sørensen
Mobil: 907 56 699
ostfold@nck.no

 
Kontakt Møre & Romsdal
Anne Halsbog
Mobil: 464 15 650
more.romsdal1@nck.no
Kontakt Møre & Romsdal
Eva B. Hoem Ingebrigtsen
Mobil. 997 33 808
more.romsdal2@nck.no

 
Kontakt Nordland Sør
Monika Drevland Nilsen
Mobil: 482 21 663
nordland.sor@nck.no

 
Kontakt Nordland Nord
Heidi Helle
Mobil: 997 90 730
nordland.nord@nck.no
Kontakt Troms Sør
Lill Kristin Nilsen
Mobil: 466 61 919
troms.sor@nck.no

 
Kontakt Tromsø og Troms Nord
Ellinor Monsen
Mobil: 905 18 752
troms.nord@nck.no
Kontakt Finnmark
Siv Kristin Thomassen
Mobil:
957 49 456
finnmark@nck.no