HELSEUNDERSØKELSE 2013
COLLIE KORTHÅR OG COLLIE LANGHÅR

 
Norsk Collie Klubb har vedtatt at det skal gjennomføres en helseundersøkelse for å kartlegge hvordan det står til med helsen til våre kjære raser. For å få en best mulig oversikt over helsen hos våre hunder har vi inngått et bredt samarbeid med Veterinærhøgskolen. I den forbindelse vil det bli satt i verk to undersøkelser;

a)     En web-basert helseundersøkelse
b)     Samarbeid om et forskningsprosjekt for lydfølsomhet og forekomst av MDR1 genet

 
Helseundersøkelsen
For å få en oversikt over helsen i rasen trenger vi DIN hjelp! For å få et realistisk bilde av rasens helse er det utrolig viktig at så mange som mulig deltar!
 
Det er ingen aldersgrense verken oppover eller nedover og har du mer enn en hund håper vi du vil ta med alle! Det er også fint om dere kan legge inn informasjon om hunder som er gått bort, - det er den eneste måten vi kan finne de vanligste dødsårsaker i rasen.

Undersøkelsen gjennomføres av Norges Veterinærhøyskole (NVH),  ved Frode Lingaas! NVH har gjennomført tilsvarende undersøkelser for mange andre raser og har god erfaring med dette!
 
Helseundersøkelsen er konfidensiell og består av 3 deler. Del 1 er en generell del der det stilles spørsmål om hund og eier og noen grunnleggende ting om hunden (fødselsdato, kjønn, hårlagsvariant, bruksområder osv).
 
I del II stilles det spørsmål om fysisk helse, dvs om hva hunden har hatt av sykdommer i ulike organer. Resultatene kommer frem som tabeller der det er umulig å identifisere den enkelte hund. For en av rasene som er ferdig med helseundersøkelsen ble «Generell helsen» i rasen beskrevet ved følgende tabell:

 

Klassene 1-5 er uttrykk for hvor godt fornøyde eierne er (1:Meget godt; 2: Godt; 3: Middels; 4:dårlig; 5: meget dårlig) Som det går fram av tabellen er 90% av eierne meget godt eller godt fornøyd med hundenes helse. Dette er et typisk svar fra de fleste hunderaser.
 
I siste del, del III, stilles det spørsmål om mentalitet, hvordan hunden er overfor andre hunder, mennesker, situasjoner, angst, bjeffing, jaktlyst og aggresjon osv,.  Disse spørsmålene kan besvares elektronisk inne på en webside som heter «hundoghelse.no», men det vil bli laget en link fra nck.no. Undersøkelsen vil være helt anonym, fordi del I, som inneholder opplysninger om hund og eier vil bli på NVH.
 
NVH vil så behandle all informasjon og gi oss et generelt svar på hvordan det står til med rasene våre, dvs forekomsten i rasen av alle sykdommer og atferdstrekk som det er spurt om !

 
Forskningsprosjekt på lydfølsomhet
Ved NVH har de arbeidet i flere år med et forskningsprosjekt på lydfølsomhet på mange raser. Norsk Collieklubb er invitert til å delta i undersøkelsen og har fått et meget godt tilbud fra Veterinærhøgskolen.
 
I prosjektet samles det inn blodprøver fra lydfølsomme hunder OG fra hunder som ikke er lydfølsomme (for sammenligning). Sammen med blodprøver må det svares på noen få spørsmål angående lydangst mm slik at forskerne vet hvilken sammenligningsgruppe prøven skal legges i. Blodprøven vil bli brukt for å prøve å finne et gen som sier noe om lydsensitivitet/uro/angst hos mange raser inklusive collie.

For Norsk Collie Klubb vil det i første rekke bli tatt blodprøve i forbindelse    med utstillinger i løpet av 2013 for at dette skal bli så billig som mulig for eierne. NVH vil benytte erfarne folk sånn at det ikke blir nødvendig å barbere hunden for å få tatt blodprøven! Planen er at prøver skal tas når hunden er ferdig i ringen slik at den ikke forstyrres av prøvetakingen.
 
Når vi får samlet inn mange prøver vil vi også få undersøkt MDR1-genet i alle prøvene. MDR1 genet sier noe om hvorvidt collien er sensitiv ovenfor enkelte medisiner eller ikke-og det er viktig for klubben å få en oversikt over forekomsten av dette genet i rasen!  Dermed vil alle som deltar med en blodprøve kunne få resultater fra MDR1 som takk for deltagelsen.
 
For de som kan ta blodprøven på utstilling vil prøvetakingen være helt gratis. Vi vil også legge til rette for at andre hunder enn de som skal på utstilling kan få lov til å delta. Dersom du tar med en ekstra hund til utstilling kan den få være med på undersøkelsen, dersom det tas en blodprøve og spørsmålene angående lydangst fylles ut. Det vil også være være mulig å ta blodprøve hos egen veterinær utenom utstillingen, - send inn prøve og skjema og du får MDR1-resultatene i retur. Det enkle skjemaet vil bli lagt tilgjengelig på hjemmesiden på nkc.no og veths.no, slik at det kan printes ut/fylles ut


 

  HVOR OG NÅR SKAL DETTE SKJE
 
  Målet er å starte helseundersøkelsen i slutten av mars/begynnelsen av april – FØLG MED :-)
 Når det gjelder blodprøvetakingen er det viktig at vi får samlet så mange hunder som mulig, og NVH planlegger å komme til våre utstillinger på Morokulien 25. og 26. mai (2 dager), Avd. Trøndelag 6. juli, kanskje  Lørenskog 24. august og Avd Vestlandet 28. september.
 

Dette vil være kostnadsfritt 
 
Her håper vi så mange som mulig vil stille opp (selv om du ikke ønsker å stille ut hunden din).

Skulle du allikevel ikke ha anledning til å møte på disse datoene kan du også gå til din veterinær og få tatt blodprøven der, men da må du bekoste selve blodprøvetakingen selv.Her er linken til NVH's undersøkelse:

 

https://response.questback.com/norgesveterinrhgskole/fr2oryonur/