Regler Priser 
DEN RØDE OG LILLA PRIS I EKSTERIØR:

Det deles ut den RØDE PRIS i eksteriør etter følgende regler:
3 stk 1. premier for 3 forskjellige dommere. En av 1. premiene må være oppnådd på NCK spesialutstilling (Hovedklubbens, eller en av avdelingene), (endret fra 01.01.99) eller NKK utstilling. Prisen kan kun vinnes en gang av en og samme hund, og de som oppnår championat samme år, vil ikke bli tildelt prisen. Reglene gjelder norskeide hunder, bosatt i Norge, på utstilling i Norge.


 
Det deles ut den LILLA PRIS i eksteriør til veteraner etter følgende regler:
3 stk 1. premier for 3 forskjellige dommere med CK. En av 1. premiene må være oppnådd på NCK spesialutstilling (Hovedklubbens, eller en av avdelingene) eller NKK utstilling. Alle første premiene må være oppnådd etter fylte 8 år og ved deltakelse i veteran klasse. Reglene gjelder norskeide hunder, bosatt i Norge, på utstilling i Norge.


 
Resultatene regnes ut av avlsrådet.