Regler Mestvinnende eksteriør
 

Regler for poengberegning til
 
ÅRETS MESTVINNENDE COLLIE EKSTERIØR - geldende fra 01.01.2007
 
*Styret har bestemt at det fra 2010 ikke lenger skal telle som ekstra poeng den plassering man evt får i gruppe- og BIS konkurranse. Dette fordi det ikke offentliggjøres på dog web, og derfor er vanskelig å beregne og å kontrollere. *
 
Hvert år kåres 1 mestvinnende collie korthår og 1 mestvinnende langhår (uansett kjønn) etter følgende poengberegning:
 

RASEBEDØMMELSE

BIR                                  12 poeng
BIM                                 10 poeng
2. BHK/BTK                       8 poeng
3. BHK/BTK                       6 poeng
4. BHK/BTK                       4 poeng
   

Det gis i tillegg poeng for hver fremmøtte deltager etter følgende beregning:
 

Antall
fremmøtte

Inntil 10

11 - 20

21 - 30

31 - 40

41 - 50
Osv, osv

Nasjonale utst

1 poeng

2 poeng

3 poeng

4 poeng

5 poeng

NKK / NCK

2 poeng

4 poeng

6 poeng

8 poeng

10 poeng

 
 
Poeng beregningen gjelder for norskeide hunder bosatt i Norge og på utstilling i Norge, påmeldt i klassene JUK, AK, CHK. Hunden må ha tellende poeng fra 5 utstillinger og fra 5 forskjellige dommere. Ved poenglikhet teller videre de to hunders 6. beste resultat, 7. beste resultat fra 6 og 7 forskjellige dommere, osv. osv
 
De ovennevnte regler gjelder for både kort- og langhåret collie, og utstillerne må selv fylle ut skjema (som står på siden her) og sende som vedlegg på e-post eller via vanlig postgang innen  31. desember det gjeldende året. For sent innkomne resultater vil ikke bli godtatt. Det er avlsrådet som regner ut poengene for siden å sende det til styret for kontrollutregning. Vinnerne vil bli offentliggjort på generalforsamlingen og presenteres med bilde i CB-2 det etterfølgende året, hvor også de øvrige plasserte blir presentert.Resultatene regnes ut av avlsråd/styret frem til nye regler pr. 1.1.2017

Årets Mestvinnende Veteran

Hvert år kåres Årets Mestvinnende veteran - korthår og langhår - etter følgende poengberegning:

 

RASEBEDØMMELSE

BIR  VET                                 5 poeng
BIM  VET                                4 poeng
2. VBHK/VBTK                        3 poeng
3. VBHK/VBTK                        2 poeng
4. VBHK/VBTK                        1 poeng

I tillegg gis 1 poeng pr. antall fremmøtte deltakende veteraner på nasjonale utstillinger og 2 poeng pr. antall fremmøtte deltakende veteraner på NKK og NCK utstillinger.

Reglene er ellers de samme som for øvrige hunder, se over.