Regler Mestvinnende eksteriørKonkurranseregler pr. 01.01.2020
 

Regler Årets Mestvinnende Hann & Tispe Voksen

Det kåres en Årets mestvinnende korthår hann og tispe, samt en Årets mestvinnende langhår hann og tispe, reglene gjelder fra 01.01 2020. Det deles ut premie til Nr. 1-3 i begge kjønn og hårlag.
Gjelder kun Norskeide hunder, og eier må være medlem i NCK.
Det gis følgende poeng til BIR/BIM og de plasserte i BHK /BTK, utregnet etter skalaen nedenfor
 
BIR 12 poeng
BIM 10 poeng
2. BHK/2. BTK 8 poeng
3. BHK/3. BTK 6 poeng
4. BHK/4. BTK 4 poeng
 
Det gis poeng etter antall fremmøtte, utregnet etter skala nedenfor
Antall fremmøtte langhår NCK/NKK utstillinger langhår Nasjonale utstillinger langhår Antall fremmøtte korthår NCK/NKK utstillinger
korthår
Nasjonale utstillinger korthår
1-10 2 poeng 1 poeng 1-5 2 poeng 1 poeng
11-20 4 poeng 2 poeng 6-10 4 poeng 2 poeng
21-30 6 poeng 3 poeng 11-15 6 poeng 3 poeng
31-40 8 poeng 4 poeng 16-20 8 poeng 4 poeng
41-50 10 poeng 5 poeng 21-30 10 poeng 5 poeng
51-60 12 poeng 6 poeng 31-40 12 poeng 6 poeng
61-80 14 poeng 7 poeng 41-50 14 poeng 7 poeng
 
Hunden må være påmeldt i JK, AUK, AK, CHK eller Veteran-klassen. Den må ha tellende poeng fra 5 ulike utstillinger, fra ulike dommere. Ved poenglikhet på resultat nr. 5, telles det sjette resultatet osv.
 
Regler Årets Mestvinnende Veteran
Det kåres Årets Mestvinnende Veteran korthår hann og tispe samt Årets Mestvinnende Veteran langhår hann og tispe, reglene gjelder fra 01.01.2020.

Gjelder kun Norskeide hunder, og eier må være medlem i NCK.

Det gis følgende poeng til BIR/BIM og de plasserte i VBHK/VBTK, utregnet etter skalaen nedenfor


Veteraner konkurrerer på lik linje med andre om beste hanne og beste tispe
 
BIR VET 5 poeng
BIM VET 4 poeng
2. VBHK/2. VBTK 3 poeng
3. VBHK/3. VBTK 2 poeng
4. VBHK/4. VBTK 1 poeng
I tillegg gis 1 poeng pr antall fremmøtte deltagende veteran på nasjonale utstillinger og 2 poeng pr antall fremmøtte deltagende veteran på NKK og NCK utstillinger.

 
Den må ha tellende poeng fra 5 ulike utstillinger, fra ulike dommere. Ved poenglikhet på resultat nr. 5, telles det sjette resultatet osv.


Regler Årets Mestvinnende Avlshann og tispe

Det kåres en Årets avlshann og tispe Collie korthår, og en Årets avlshann og tispe for Collie langhår, reglene gjelder fra 01.01 2020.

Det deles ut premie kun til årets avlshann og tispe, en i hvert kjønn og hårlag.

Gjelder kun Norskeide hunder, og eier må være medlem i NCK.

Poeng tellende til Årets avlshann og tispe regnes ut etter skalaen nedenfor. Og det er avkom som stilles i klassene: JK, AUK, AK, BK, CHK og VK som teller. Alle utstillinger i løpet av ett kalenderår gir poenggivende resultatet, dog kun de 10 beste resultater som teller. 
 

BIR 5 poeng
BIM 4 poeng
2. BHK/2. BTK 3 poeng
3. BHK/3. BTK 2 poeng
4. BHK/4. BTK 1 poeng
 
Det gis poeng etter antall fremmøtte, utregnet etter skala nedenfor
Antall fremmøtte NCK/NKK utstillinger Nasjonale utstillinger
1-10 2 poeng 1 poeng
11-20 4 poeng 2 poeng
21-30 6 poeng 3 poeng
31-40 8 poeng 4 poeng
Over 40 10 poeng 5 poeng
 
Ved poenglikhet på resultat nr. 10, telles det 11. resultatet osv.
 
Regler Årets Mestvinnende Oppdretter
Det kåres en Årets oppdretter korthår, og en Årets oppdretter langhår, reglene gjelder fra 01.01 2020. Det deles ut premie kun til vinner i begge hårlag.

Gjelder kun Norske oppdrettere, og denne må være medlem i NCK.

Poeng tellende til Årets oppdretter regnes ut etter skalaen nedenfor. Alle utstillinger i løpet av ett kalenderår gir poenggivende resultatet, dog kun de 10 beste  resultater som teller.  Og det er avkom som stilles i klassene: JK, AUK, AK, BK, CHK og VK som teller.
 
BIR 5 poeng
BIM 4 poeng
2. BHK/2. BTK 3 poeng
3. BHK/3. BTK 2 poeng
4. BHK/4. BTK 1 poeng
 
Det gis poeng etter antall fremmøtte, utregnet etter skala nedenfor
Antall fremmøtte NCK/NKK utstillinger Nasjonale utstillinger
1-10 2 poeng 1 poeng
11-20 4 poeng 2 poeng
21-30 6 poeng 3 poeng
31-40 8 poeng 4 poeng
Over 40 10 poeng 5 poeng

 
 Ved poenglikhet på resultat nr. 10, telles det 11. resultatet osv.