Medlemsskap i Norsk Collie Klubb


Medlemsskap kan tegnes ved henvendelse til klubbens medlemsregisterfører - medlemskap@nck.no

I epost sender du navn, adresse, postnr/by, epostadresse, mobilnr. - dette må være med.

Medlemsskap også tegnes direkte via
www.nkk.no
 

Klubbkontingent til NCK
 
kr. 300,00
For medlemmer bosatt i utlandet
 
kr. 365,00
Familiemedlemmer
 
kr. 150,00
I tillegg til kontingenten kommer grunnkontingent til Norsk Kennel Klubb (hovedmedlem, ikke familiemedlem) kr. 294,00Som medlem får du årlig tilsendt 3 nummer av Norsk Collie Blad (pr. 06.03.2022 vedtatt på klubbens generalforsamling).

Alle medlemmer har fri tilgang til NKKs DogWeb-program. I tillegg kan du benytte deg av NKKs medlemsfordeler som du finner mer om på nkk.no


Medlemsskap / -kontingent
Det er NKK sentralt som skal stå for all innkreving av kontingent. Oppkreving av kontingent sendes ut hvert år, første uke i januar.

Vi minner om nye regler vedrørende betaling og rettigheter som gyldig medlem. Du finner mer info om dette i lovene til NCK.