Medlemsskap i Norsk Collie Klubb


Medlemsskap kan tegnes ved henvendelse til klubbens medlemsregisterfører - medlemsregister@nck.no - du kan også bruke skjema - klikk her

Medlemsskap også tegnes direkte via www.nkk.no
 

Klubbkontingent til NCK
 
kr. 300,00
For medlemmer bosatt i utlandet
 
kr. 365,00
Familiemedlemmer
 
kr. 100,00
I tillegg til kontingenten kommer grunnkontingent til Norsk Kennel Klubb (hovedmedlem, ikke familiemedlem) kr. 220,00Som medlem får du årlig tilsendt 3-4 nummer av Norsk Collie Blad

Alle medlemmer har fri tilgang til NKKs DogWeb-program. I tillegg kan du benytte deg av NKKs medlemsfordeler som du finner mer om på nkk.no


Medlemsskap / -kontingent
Det er NKK sentralt som skal stå for all innkreving av kontingent. Giro for innkrevingen av medlemskontingenten vil følge utsendelsen av Hundesport nr. 11/12, dvs at den sendes ut i midten av november i år.

På den enkelte giro som medlemmet mottar vil det stå klart hvilken klubb medlemskontingenten gjelder for. Har medlemmet medlemskap i flere medlemsklubber i NKK vil dette fremkomme på giroen, samt at grunnkontingenten til NKK også kreves inn på samme giroen.

Ved manglende betaling vil NKK kun sende ut EN purring.

Grunnkontingenten til NKK skal bare betales en gang pr. medlem, uavhengig av hvor mange klubber man er medlem av. Grunnkontingentens størrelse ble vedtatt på NKKs Representantskap den 29.april 2006.
Klubbkontingent for Norsk Collie Klubb ble vedtatt på NCKs Generalforsamling den 12.april 2008.