Regler for oppføring


Hanhundlisten er åpen for alle norsk eide colliehanner, bosatt i Norge. Hunden skal være ID merketog ha vært utstilt. Den skal ha offentlig HD status A eller B og være øyespeilet. Hund med colobom vil ikke kunne stå på listen. Eier må være medlem av NCK.

Hunden skal ha forfedre av samme rase, korthåret eller langhåret, i minst tre generasjoner bakover.

Ha en av FCIs tre godkjente farger.

Hunden skal være klinisk frisk og ha godt gemytt. Hunder som har vist aggressive tendenser skal kunne nektes oppføring på listen.

Hunden skal ha fulgt gjeldende vaksinasjonsprogram.

Hunden vil stå på listen til fylte 8 år, eller til eier ber om at den tas bort. Ønsker man å ha hunden på listen etter fylte 8 år, må man selv gi beskjed.

Når hunden er over 3 år anbefales det å øyelyse på nytt, både for CEA og PRA. Alle hundens øyelysningsresultater skal tas med, det samme hvis hunden tidligere har vært røntget med et annet resultat enn A eller B.

Om hunden er testet for MDR1 bør dette opplyses og kopi av attest sendes avlsrådet.


NCKs styre forbeholder seg retten til å endre retningslinjene. 


Vi trenger:

Et helfigurbilde. Opplysninger om hundens navn og registreringsnummer, farge, fødselsdato, CEA status (om det ikke er på dog web, må vi ha kopi av attest)., hundens stamtavle inkl. bilder. Malen som brukes og publiseres kan lastes ned HER - husk å returnere dokumentet samt bilder til stamtavlen. Sendes til leder.avlsrad@nck.no