Slik bruker du din stemme: 
Alle NCK’s medlemmer med gyldig medlemskap har rett til å stemme på de personene som er på valg til klubbens styre og stell.  Valget foregår digitalt ved Smartdialog og deres system smartvote. Møtet foregår digitalt og lenke til EGF sendes ut senest dagen før.  
 
Når det gjelder forhåndsstemme, sender du inn via posten ved å følge info nedenfor. Stemmeseddel sendes til: 
 
                                                               Norsk Collie Klubb 
                                                               v/Kasserer Margunn Horstad 
                                                               Haukåsvegen 144, 5131 Nyborg 
 
 
Selve stemmeseddelen skal legges i en anonym konvolutt og denne legges i en ny konvolutt, som du sender inn med korrekt avsender og medlemsnr. På denne måten sikrer vi at avstemningskonvolutten er helt anonym når den skal åpnes.  
Det kan sendes kun en stemmeseddel pr konvolutt for å bli godkjent.  
Stemmeseddelen må være korrekt utfylt for å være gyldig.  
 
Stemmesedlene vil bli talt opp og oversendes leverandør slik at de teller med ved den digitale avstemming.  
 
For å telle som gyldig stemme, skal den være mottatt mottaker innen fristen fredag 02.06.23. 
 
Stemmeseddelen. Du kan ut for hver av vervene bare sette kryss i Ja eller Nei. Det vil si at det ikke kan velge mer enn 1 person pr. verv. Velger du ikke å krysse av for enten Ja eller Nei, teller stemmen som blank og blir ikke medtatt. Følg veiledning fra valgkomiteen om hvor mange som skal velges inn. Merk at du ikke kan stemme på mer enn en kandidat for hvert verv.  

Utvidet rapport fra valgkomiteen 24.05.2023 (klikk)

Rapport fra Valgkomiteen (klikk)
Stemmeseddel (klikk)
Presentasjoner kandidater (klikk)