Her finner du innkalling til Ekstraordinær Generalforsamling Valg - dato 8.6.2023 kl. 19.00 - klikk her

OBS! Liste over kandidater til valg og skjema for forhåndsstemmer blir sendt ut til medlemmer når de er klar 15. mai 2023

Verv på valg:

Leder - 2 år
Nestleder - 1 år
1. Styremedlem - 2 år
2. Styremedlem - 2 år
3. Styremedlem - 2 år
3 x Varamedlem - 1 år

Leder Valgkomite - 2 år
Medlem Valgkomite - 2 år
Varamedlem Valgkomite - 1 år

Vararevisor - 1 år