Retningslinjer for avl og oppdrett av Collie Langhår og Collie Korthår
Trer i kraft pr. 01.03.2023 - erstatter alle tidligere krav/anbefalinger

 
Målet for avlsrådet i NCK er å oppfordre til en hundeavl hvor vi avler funksjonelle og sunne hunder, med en rasetypisk konstruksjon og mentalitet, hunder som kan leve et langt og sunt liv til glede for seg selv, sine eiere og samfunnet.
 
Det er verdt å merke at dette er retningslinjer og ikke krav, men at NCK forventer at oppdrettere på rasene tar anbefalingene seriøst.

 
Generelt om avl og oppdrett:
Alle avlsdyr skal være sunne og friske, både mentalt og fysisk. De skal følge FCI sin rasestandard og bør ha oppnådd min. Very Good på utstilling.
Tisper må være fylt minst 20 måneder før første paring. Første kull bør være født før fylte 6 år. Tisper bør ikke pares etter fylte 8 år.
 
En tispe kan ikke ha mer enn 5 kull. Det bør være minimum 1 år mellom hvert valpekull. Dersom tispen har to kull etter hverandre så skal det deretter være minimum 1 års pause.
Tisper skal ha alle forutsetninger for å bære frem, føde og oppfostre valpene på en best mulig måte.
 
Hannhund bør være fylt minst 12 måneder før første paring og må ha begge testikler på plass.
 
Både tispe og hannhund skal være modne og klar til å bli foreldre. Både tispe og hannhund skal være øyelyst som voksen før parring.
 
NKK sine etiske grunnregler for avl og oppdrett skal følges og siste versjon er fra 01.01.2022. Vennligst les pkt. 5 og 6 spesielt. Alle oppdrettere må tenke på at det ikke lenger er lov eller akseptabelt å avle valper som kan bli syke.
 
 
Anbefalinger øyelysning:
Anbefalinger:
 • Begge foreldre skal ha kjent øyestatus. Alle foreldredyr skal ha en øyelysningsattest som ikke er over 12 måneder gammel. Dersom avlsdyr går ut av avl, bør de øyelyses ved 6-7 års alder.
 • Oppdretterne har plikt til å ha kopi av øyelysningsattest på import av valp/voksen og deretter følge anbefaling for øyelysning.
 • Oppdrettere bør følge avlsanbefalinger gitt av autoriserte attestutstedere, både generelle og spesielt de som er nevnt for collie. Avlsanbefalinger/krav gis ut fra resultatet av øyelysningen. Anbefalingene er generelle og gjelder for alle raser. Avlsanbefalingene er gitt i samsvar med anbefalingene til https://nsvo.no/index.html  , European College of Veterinary Ophtalmologists, Heredirary Eye Disease Committee. Ny kunnskap om en sykdom kan føre til at avlsanbefalingene senere kan endres for den aktuelle sykdommen.
 • Collier i Norge anbefales å øyelyses av NSVO ved 1-3-7 år. Avlsrådet ønsker dette blir 1-4-6 år, da vi da fanger opp evt. PRA-utfordringer. Det er oppdretters plikt å informere valpekjøpere om denne anbefalingen.
 
På grunn av PRA oppstått i Norge, er disse krav vedtatt på klubbnivå. Det jobbes nå sammen med de nordiske collieklubbene på et sekvenserings prosjekt som forhåpentligvis på sikt vil gi oss en gentest.
Hunder som har blitt diagnostisert med PRA skal ikke brukes i avl.

 
 • Foreldre, avkom, helsøsken og halvsøsken til hund med PRA skal ikke brukes i avl (fordi dette er kjente bærere eller avkom etter kjente bærere)
 • Hunder som har kjent(e) PRA-bærer(e) på begge sider av stamtavlen innen 5 ledd skal ikke brukes i avl
 • Hunder som har kjent(e) PRA-bærer(e) innen 5 ledd på stamtavlens ene side kan brukes i avl, men øyelysingsattest skal ikke være eldre enn ett år.
 
Informasjon om øyesykdommer på collie
Collie Eye Anomali (CEA
CRD er til stede fra fødsel og vil ikke øke i størrelse med alderen. Derimot kan forandringer som diagnostiseres hos hunder i 7-8 ukers alder maskeres av pigment når fargen i netthinnen skifter fra valpenes blåfiolette til voksen farge i 3-måneders alder. Denne maskeringen kalles populært for ”go normal”. Men hundene er ikke normale selv om det i praksis ikke vil være mulig å diagnostisere CRD på disse hundene ved senere øyelysing. – DNA test finnes (CRD) .
NSVO-beskrivelse og anbefaling:
Det finnes nå en gentest for CEA, men den tester bare for den mildeste formen av sykdommen (CRD) og ikke for colobom i synsnerven eller for netthinneløsning. Hunder med CRD kan brukes i begrenset omfang hvis de forøvrig har egenskaper vesentlige for rasens avlsmessige framgang. Hunder bør da parres med en hund fri for CEA. Hunder med CEA utover CRD, inkludert colobom, blødning i øyet og/eller netthinneløsning bør ikke brukes i avl.
 
rcd2-PRA
Tidlig PRA – DNA test finnes. Tidlig PRA utvikles som oftest allerede ved 6 ukers alder og de fleste som har denne formen for PRA, er som regel blinde allerede ved 1 års alder. Skal ikke brukes i avl.
 
Hypoplasi av nervus opticus.
Medfødt. Undersøkes samtidig som CEA.
NSVO-anbefaling: Hunder med mangelfull utvikling av synsnerven - hypoplasi av n.opticus / mikropapill.
Bør ikke brukes i avl.
 
Mikroftalmi.
Medfødt. Kan være vanskelig å gradere.
NSVO-anbefaling: Hunder med mikroftalmi bør ikke brukes i avl.
 
Persisterende Pupillmembran. Medfødt.
NSVO-anbefaling: Hunder med små forandringer med strenger som krysser over pupillåpningen kan brukes i avl, men bør fortrinnsvis parres med hund uten tilsvarende forandringer.
 
Distichiasis/Ektopiske Cillier.
Feilstilte øyehår. Ny forskning viser at dette er medfødt og selv om man fjerner feilstilte øyehår på grunn av dyrevelferd, kan de komme tilbake på et senere tidspunkt.
NSVO-anbefaling: Hunder med ektopiske cilier eller med uttalt grad av distichiasis/trichiasis bør ikke brukes i avl Hunder med moderat grad av distichiasis kan brukes i avl, men bør fortrinnsvis parres med hund fri for lidelsen.
 
PHTVL/PHPV.
Medfødt. Denne tilstanden skyldes at blodkar som er til stede og omslutter linsen i fosterstadiet, mens øyet utvikles, ikke forsvinner slik de normalt skal etter at valpen er født.
NSVO-anbefaling: Hunder med PHTVL/PHPV grad 1 kan brukes i avl, men bør helst parres med hund fri for lidelsen. Hunder med grad 2-6 bør ikke brukes i avl.
 
Progressiv Retinal Atrofi (PRA)
Sen form. Er oppstått i Norge i 2022. Alle skal følge anbefalinger om øyelysning. Det finnes ingen DNA test enn så lenge. Se egne avlsanbefalinger som nevnt ovenfor.
 
 
Informasjon om HD/AD
Alle hunder som skal gå i avl skal ha kjent HD status, det anbefales å bruke A/B. C kan brukes med forsiktighet og alltid med en partner som er røntgen fri. For AD kan AD1 brukes forsiktig mot en fri, AD-2 og AD-3 diagnoser skal ikke anvendes i avl.
 
 
Informasjon om DNA-testing
Det finnes ca. 200 DNA tester og heldigvis er de aller fleste helt uaktuelle for våre raser. Det finnes et knippe av DNA-tester som er interessante da de tester for recessive sykdommer vi har på collien.
 
 • CEA – DNA test for forekomst av CRD. Dekker ikke colobom m.m. og erstatter ikke øyelysning videre i livet.
 • rcd2-PRA – DNA test for tidlig utvikling av PRA på collie. Valper har allerede problemer ved 3-4 uker og er som regel preget ved 3-4 måneders alder. Erstatter ikke øyelysning videre i livet. Skal ikke gå i avl.
 • DM – DNA test for Degenerative Myelopathy. Dette er en nevrologisk sykdom som kan sammenlignes med ALS hos mennesker.
 • MDR1 – DNA test for Multidrug Resistance Mutation. Intoleranse for en rekke legemidler er et arvelig trekk som kommer av en mutasjon i genet MDR1. Det finnes liste over medisiner som kan by på problemer. Vi anbefaler alle å følge disse retningslinjer uavhengig av om hunden er fri, bærer eller affisert, da alle kan responderer negativt på medisinene.
 • IPD – DNA test for Inflammatory Pulmonary Disease. Affiserte valper blir født med eller får fort problemer med øvre luftveier. De responderer på antibiotika, men vil raskt få tilbakefall.
 • DMS – DNA test for Dermatomyositis. Det er en markør test som gir en bokstavskombinasjon samt markør for Lav, Middels eller Høy risiko for å utvikle sykdommen.
Det er en autoimmun sykdom på collie og sheltie og kan vise forskjellige tegn enten tidlig eller senere i livet. Kan ofte bli feil diagnostisert som hot-spot, allergi m.m. Det må tas biopsi og sendes inn for å få diagnosen bekreftet. Sene stadier av sykdommen gir også samme symptomer som DM med manglende koordinering av bakparten, her på grunn av at sykdommen angriper musklene. Hunder som har fått påvist sykdommen DMS og dennes foreldre skal ikke brukes i avl.
 
Vi anbefaler alle oppdrettere å velge «Collie-pakken» hos Labogen. Colliepakken har nr. 8625, link: https://shop.labogen.com/en/genetic-test-order/dog/collie-roughsmooth/ Som oppdretter og registrert bruker får du rabatt og det er billigere å kjøpe pakken enn de enkelte DNA-tester hver for seg. NKK har nå lagt ut kennelnavn i PDF på «min side» og den kan du bruke hos Labogen for å oppnå rabattene.
 
Avlsanbefalinger i forbindelse med DNA tester
Resultater fra DNA-tester for arvelige sykdommer skal først og fremst brukes for å unngå å avle syke hunder. Ved autosomal recessiv nedarving kan derfor en bærer kun brukes dersom den pares med en hund som er fri for det sykdomsfremkallende genet.
Hunder som er homozygote for den aktuelle sykdommen (DNA-testresultat affisert) bør brukes med forsiktighet. Affisert hund kan bare pares med hund som har DNA-testresultat fri, slik at det ikke fødes valper som blir syke.
 
Her vises det nedarving av recessivt nedarvet sykdommer:
 
 


 
 

Tidligere vedtak
Langhårsvalper fra korthårskull blir registrert som langhår, vedtak 2016
Ved sobel-merle parring skal soble valper DNA-testes for Merle-genet før avlssperre heves, vedtak 2018
 
 
Informasjon om Merle
Vi anbefaler at alle valper fra kull med Merle partner, blir DNA testet. Det finnes i dag 6 varianter av Merle på collie og et par av dem er veldig vanskelig å se med det blotte øyet. Dette gjelder Mc/Mc+ og Ma/Ma+. Det er etablert basepar tall fra Labogen. Fra Mary Langevin’s dokumenter, kan det se ut som at avkom arver samme basepar tall som sin merleforelder, +/- 2, dvs. om du har en merleforeldre med 268 i basepar tall, kan du risikere å få 270 på et eller flere avkom, som dermed blir Mh. Mh blir ikke alltid synlig som du vil se på nettet. Mh270 vil ofte se ut som vanlig blue-merle.
 

 


Ved oppdateringer av lover og forskrifter vil disse retningslinjene kunne endres. Det samme gjelder ved oppdatert informasjon om sykdom/arvbarhet.
 
Du er alltid velkommen til å sende oss en epost til avlsrad@nck.no
 
Norsk Collie Klubb, Avlsrådet - februar 2023
 
Du kan laste ned avlsanbefalingene her (klikk)