Her vil det bli lagt ut informasjon fra myndigheter og NKK når det gjelder fremtidige krav om "Sunn hundeavl" og NKK sin tilnærming samt fremtidig avlsverktøy. NKKs Etiske regler for Avl og Oppdrett legges også ut her, da den er endret fra 1.1.2022


Link til informasjon som er lagt ut på Norsk Collie Klubb sitt Oppdretter Forum (er en samling av dokumenter fra Hundesport og Mattilsynet - klikk her

Link til høring (1 brev og 1 utkast) Brev klikk her - Utkast til høring klikk her

Link til NKK sin fremdriftsplan for avlsverktøy - klikk her (vær oppmerksom på at NKK i protokol nr. 8 har vedtatt at saken rundt avlsverktøy skal fremmes på RS i oktober.

Link til NKK sine Etiske Grunnreglerregler for Avl og Oppdrett pr. 1.1.2022 - klikk her