Takk til alle som har deltatt i Helseundersøkelsen 2022.

Helseundersøkelsen er nå klar og du kan lese den her (klikk). Husk å lese Frode Lingås sine informasjoner for bedre å kunne forstå hva resultatene er.

Styret 2022