Norsk Collie Klubb sine utstillinger, som gjennomføres ihht. NKK's sine regler ifm. smittevern mm. er nå klar. Det er viktig at du setter deg inn i reglene, blant annet med avstand til dommer og hunden din, når den blir gått over. Du viser selv tenner.

Alle påmeldte vil få nærmere beskjed om selve avviklingen av hver enkelt utstilling.