Norsk Collie Klubb sine utstillinger, som gjennomføres ihht. NKK's sine regler ifm. smittevern mm. er nå klar. Det er viktig at du setter deg inn i reglene, blant annet med avstand til dommer og hunden din, når den blir gått over. Du viser selv tenner.

Alle påmeldte vil få nærmere beskjed om selve avviklingen av hver enkelt utstilling.

 
Utstillinger 2021
 
Det tas forhold for covid-19 pandemien og utstillinger kan bli avlyst med kort varsel.

 
Avdeling Vestlandet 17. april 2021 Fjellangerhallen – dommer Camilla Karlsson, Sverige - AVLYST
 
NCK Trøndelag 4. juli 2021, Trondheim - Storcert for klubbens raser
Dommer: Jari Partanen, Norge

 
NCK Sørlandet 24. juli 2021 Evjemoen på Sørlandet - Storcert for klubbens raser. Dommer: Natalja Skalin, Kennel Skabona, Sverige
Reservedommer: Bente Harlem, Norge
(annonse - klikk her)

 
NCK 25. juli 2021 Evjemoen på Sørlandet - Storcert for klubbens raser
Dommer: Bjørn Erlin Løken, Norge
Reservedommer: Christine Sonberg, Norge

(annonse - klikk her)
 
NCK Innlandet 22. august 2021 - Storcert for klubbens raser
Dommer: Collie: Line Haugen Paulsby, Sheltie: Trond Storsveen - Norge
(annonse - klikk her)

 
NCK 5. desember 2021 Hadeland
Dommer: Kommer snarest

 
NSSK – Rogaland 4. september 2021
 
NSSK – Harstad 2. oktober 2021
 
NSSK – Hadeland 4. desember 2021