Invitasjon til colliedag


Trening/aktivitetsdag i Hundehallen Drammen 28.9.2019
Brukskomiteen har lyst å lage til noe aktivitet i hallen denne dagen, samtidig med at klubben har utstilling. Vi kan disponere den delen av hallen som ikke brukes til utstilling.(Kan avdeles med «vegger») Dette ser vi kan bli en ordentlig colliedag hvor vi treffes på tvers av interesser.
 
Våre spørsmål blir da om dette er noe som kan være interessant og hvilke aktiviteter ønsker dere?  Kan noen ha lyst å bidra til gjennomføringen?
Ønsker dere noe sosialt i tillegg som en felles middag eller ande ting etterpå? Delta på dommermiddagen?
 
Kom med innspill, det er vi avhengig av om dette skal bli en realitet.
Prismessig vil dette bli kjørt til kostpris, først og fremst noe trivelig rett og slett. Pris vil jo bli litt avhengig av om vi klarer å bruke klubbens egne folk til en liten dugnad og hva vi må leie inn av utstyr/folk.  
 
Prisen vil være så rimelig som mulig og blir fastsatt når vi ser interessen. Jo flere som deltar jo rimeligere pris. Dette vil være åpent for medlemmer og ikke medlemmer, bare du har collie. Prismessig vil det naturlig nok bli en forskjell om du er medlem eller ikke. Påmelding etc. blir satt når vi ser om det er grunnlag for å fortsette denne planleggingen.
 
Vi ser at dette kunne vært veldig trivelig og lærerikt. Alltid bedre å møtes ansikt til ansikt enn på nett, og mye lettere å gi råd og hjelp til hverandre. 
 
Fyr løs, er dette noe å jobbe videre med?
 
Uten respons fra dere medlemmer blir det dessverre ikke noe av dette. Gi tilbakemelding på vår felles epost: brukskomite@nck.no. Håper vi treffes til en trivelig dag.
 
Klubben har lyst, har dere? ( Vi håper på ett ja)
Vi vil legge til rette så godt vi kan for tilreisende om trenger overnatting.
 
Så vil vi benytte anledningen til å informere om at brukskomiteen har fått ett nytt medlem, Ingrid Marie Fretheim.
 
Hilsen Brukskomiteen
Ellinor Monsen, Sissel Ekhougen, Monika Drevland Nilsen og Ingrid Marie Fretheim.