Regler gjeldende fra 2016Mestvinnerpriser i «bruksgrener» Gjeldende fra 1 januar 2016

Enstemmig vedtatt i bruks og aktivitetskomiteen 8. oktober 2013 og enstemmig vedtatt i styret oktober 2013. Det presiseres at dette ikke er noen endring av klubbens lover.  Og sette opp priser og lage retningslinjer for disse er en styreoppgave. Styret velger selv hvilke priser som settes opp både for bruks og utstilling. Reglene er revidert og godkjent av styret 5.2.2016. Reglene revidert for og skille om flere kommer likt i konkurransen og en liten endring i Viltspor.

Generelt
Det settes opp priser i alle grener og klasser. Dette gjelder offisielle hundesporter godkjent av NKK. Skulle det dukke opp nye sporter hvor man er i tvil vil NKK’s definisjon legges til grunn. Resultatet må være fra det kalenderåret prisen deles ut og oppnådd i Norge.  Når kravet opprykk brukes gjelder dette den enkeltes sports krav for å rykke opp til neste klasse.
Hundens eier og fører må være medlem av NCK. Der hvor eier og fører har samme adresse holder det at enten eier eller fører er medlem av klubben
Kort og langhår konkurrerer om de samme prisene. Innenfor NBF settes det opp en pris for hver klasse. Dvs. spor, rundering og rapport konkurrerer om samme pris. Tilsvarende for RIK, der konkurrerer de ulike «grenene» om samme pris. En pris for hver klasse (1-3) Agility og agility hopp konkurrerer også om samme priser.(1-3)

Begrunnelse
Det viktigste er og ha priser i ulike grener og klasser. Tilbakemeldinger fra medlemmene er veldig tydelige her. Det er ett faktum at medlemmene er aktive innenfor nesten alle offisielle hundesporter. For og ikke få en vrimmel av priser uten noen konkurranse har vi derfor valgt denne sammenslåingen av kort og langhår. På konkurranser i disse grenene er kort og langhår sidestilt og deltar på lik linje. Klubben deler jo ut pris til den beste medlemsprestasjonen innenfor de ulike grener og klasser. Derfor er det ikke noen naturlig grunn for og ikke å sidestille prestasjoner fra disse to rasene. Kort eller lang pels har ingen betydning i denne sammenhengen. Vi tror også det kan være bra for begge rasene og ha noe felles i klubben. Med samme begrunnelse har vi slått sammen forskjellig grener i NBF, RIK og Ag/Ag hopp.

Regler for lydighet
Klasse 1
En 1 premie (opprykk) Den med høyeste poengsum vinner.
.          
Klasse 2
En 1 premie (opprykk). Den med høyest poengsum vinner.

Klasse 3
Minimum en 2 premie.  Den med høyest poengsum vinner.

Elite
Minimum en 3 premie.  Den med høyest poengsum vinner.

Ved likhet gjelder følgende:
 1. Ved likhet på poengsum vil den med best plassering bli vinner
 
 1. Ved fortsatt likhet etterspørres ett resultat nr. 2. Den med høyest poengsum på dette resultatet vinner. Fortsatt likhet og den med høyest plassering på dette resultatet vinner. Den som ikke har ett resultat nr. 2 vil være ute av konkurransen om og bli vinner.
                                
 1. Skulle det fortsatt stå likt vil ett tredje resultat etterspørres. Den med høyest poengsum på dette resultatet vinner. Fortsatt likt vil den med høyest plassering vinne. Den som ikke har ett resultat nr. 3 er ute av konkurransen.
 
 1.  Ved fortsatt likhet deles prisen.

Begrunnelse
Det er ønskelig at kravene er slik at folk ønsker og ser det som realistisk og kunne delta i denne konkurransen. Vi ser ingen grunn til at man skal gå for eksempel flere konkurranser etter opprykk i en klasse bare for og delta her. Det er ikke så stor prestasjon og få flere 1 premier i samme klasse/program. Det er like viktig og få folk litt opp i klassene og kunne bli premiert der. Det er god reklame for rasene.  Samtidig ønsker vi og gjøre det realistisk for de i høyere klasser og være med her. Pr. i dag har vi få ekvipasjer i klasse 3 og elite, noe som viser at vanskelighetsgraden øker betraktelig jo høyere opp man kommer. Dette er jo da minimumskrav, så den med best poengsum vinner jo uansett. Vi tror jo at konkurransen om prisene på denne måten kan bli høyere og de som ønsker kan jo gå flere ganger i en klasse for og få best mulig poengsum. Samtidig blir reglene enkle og forstå og det blir lett og regne ut korrekt vinner.

Regler for NBF
Alle grener, spor, rundering og rapport konkurrerer om de samme prisene

Klasse D
Opprykk.  Høyeste poengsum vinner.

Klasse C
Opprykk.  Høyeste poengsum vinner.

Klasse B
Minimum godkjent. Høyeste poengsum vinner.

Klasse A
Minimum gjennomført. Høyeste poengsum vinner.
 
Ved likhet gjelder følgende:
 1. Ved likhet på poengsum vil den med best plassering bli vinner
 
 1. Ved fortsatt likhet etterspørres ett resultat nr. 2. Den med høyest poengsum på dette resultatet vinner. Fortsatt likhet og den med høyest plassering her vinner. Den som ikke har ett resultat nr. 2 vil være ute av konkurransen om og bli vinner.
 
 1. Skulle det fortsatt stå likt vil ett tredje resultat etterspørres. Den med høyest poengsum på dette resultatet vinner. Fortsatt likt vil den med høyest plassering vinne. Den som ikke har ett resultat nr. 3 er ute av konkurransen.
 
Ved fortsatt likhet deles prisen.

Begrunnelse
Samme prinsipp som for lydighet. Og komme til A i denne grenen er vel det som har høyest vanskelighet av alt. En collie her har vel ikke skjedd på veldig mange år. Derfor litt lempeligere krav enn i elite lydighet. Sammenslåingen av spor, rundering og rapport er begrunnet under generelt.


Regler for RIK
Alle grener, RSP, RRP, IPO og SL konkurrerer om de samme prisene

«Klasse» 1
Opprykk. Høyeste poengsum vinner.

«Klasse» 2
Opprykk. Høyeste poengsum vinner

«Klasse» 3
Minimum predikat Tilstrekkelig. Høyeste poengsum vinner.
 
Begrunnelse
Sammenslåing av alle grener er begrunnet under generelt


Ved likhet gjelder følgende:
 1. Ved likhet på poengsum vil den med best plassering bli vinner
 
 1. Ved fortsatt likhet etterspørres ett resultat nr. 2. Den med høyest poengsum på dette resultatet vinner. Fortsatt likhet og den med høyest plassering her vinner. Den som ikke har ett resultat nr. 2 vil være ute av konkurransen om og bli vinner.
 
 1. Skulle det fortsatt stå likt vil ett tredje resultat etterspørres. Den med høyest poengsum på dette resultatet vinner. Fortsatt likt vil den med høyest plassering vinne. Den som ikke har ett resultat nr. 3 er ute av konkurransen.
 
Ved fortsatt likhet deles prisen.

Begrunnelse
Sammenslåing av alle grener er begrunnet under generelt

Regler for Rally lydighet

Klasse 1
Opprykk. Høyeste enkelpoengsum vinner.  

Klasse 2
Opprykk. Høyeste enkelpoengsum vinner.
 
Klasse 3
Minimum 2 napp i opprykk. Høyeste poengsum vinner.
Elite
Minimum 3 premiering. Høyeste poengsum vinner

Ved likhet gjelder følgende:
 1. Ved likhet på poengsum vil den med best plassering bli vinner
 
 1. Ved fortsatt likhet etterspørres ett resultat nr. 2. Den med høyest poengsum på dette resultatet vinner. Fortsatt likhet og den med høyest plassering her vinner. Den som ikke har ett resultat nr. 2 vil være ute av konkurransen om og bli vinner.
 
 1. Skulle det fortsatt stå likt vil ett tredje resultat etterspørres. Den med høyest poengsum på dette resultatet vinner. Fortsatt likt vil den med høyest plassering vinne. Den som ikke har ett resultat nr. 3 er ute av konkurransen.
 
 1.  Ved fortsatt likhet deles prisen.
 
Begrunnelse
Litt spesielle regler her, da denne grenen har 2 muligheter for opprykk. Enten gjennom 3 «napp» eller ved direkte opprykk.
 
Regler for Ag/ag hopp
Agility og agility hopp konkurrerer om de samme prisene

Klasse 1
Opprykk.

Klasse 2
Opprykk.

Klasse 3
En gang minimum 3 premiering. Den med best premiering vinner.

Ved likhet gjelder følgende:
Klasse 1. Den med best «plasseringspoeng» sammenlagt i de 3 resultatene som kreves for opprykk vinner. Det regnes ut på følgende måte: 1 plass – 20 poeng. 2 plass 18 poeng. 3 plass 16 poeng. 4 plass 14 poeng. 5 plass 12 poeng. 6 plass 10 poeng. 7 plass 8 poeng. 8 plass 6 poeng. 9 plass 4 poeng. 10 plass 2 poeng.
Ved fortsatt likhet deles prisen
 
Klasse 2. Den med best «plasseringspoeng» sammenlagt i de 3 resultatene som kreves for opprykk vinner. Det regnes ut på følgende måte: 1 plass 20 poeng. 2 plass 10 poeng. 3 plass 5 poeng.
Ved fortsatt likhet deles prisen
 
Klasse 3. Den med best plassering vinner.
Ved fortsatt likhet deles prisen

Regler for Kreativ Lydighet
Innbefatter Freestyle og Heelwork To Music

Klasse 1.
Opprykk. Høyeste poengsum vinner (slik sporten selv rangerer)

Klasse 2.
Opprykk. Høyeste poengsum vinner.( slik sporten selv rangerer)
 
Klasse 3.
Minimum 3 premiering. Høyeste poengsum vinner.( slik sporten selv rangerer)

Ved likhet gjelder følgende:
 1. Ved likhet på poengsum vil den med best plassering bli vinner
 
 1. Ved fortsatt likhet etterspørres ett resultat nr. 2. Den med høyest poengsum på dette resultatet vinner. Fortsatt likhet og den med høyest plassering her vinner. Den som ikke har ett resultat nr. 2 vil være ute av konkurransen om og bli vinner.
 
 1. Skulle det fortsatt stå likt vil ett tredje resultat etterspørres. Den med høyest poengsum på dette resultatet vinner. Fortsatt likt vil den med høyest plassering vinne. Den som ikke har ett resultat nr. 3 er ute av konkurransen.
 
 1.  Ved fortsatt likhet deles prisen

   
 
Regler for Blodspor/viltspor
Minimum en 1. premie. Den med flest 1 premier vinner. 1. premie med HP vil ha større verdi og telle som 1,5 førstepremie.
 
Ved likhet gjelder følgende:
 1. Den med flest terminfestete 1 premier vinner.
 
 1. Er det fortsatt likt vinner den med best plassering på terminfestet prøve.
 
 1. Står det fortsatt likt vil ett resultat utenom 1 premier bli etterspurt. Må være premiering. Den med best premiering på dette resultatet vinner.
 
 1. Ved fortsatt likhet deles prisen
   
Begrunnelse
Dette er championatklassen og det kan ikke skilles ved hjelp av poeng. Derfor litt spesielle regler i denne grenen.

Alle resultater med dokumentasjon sendes til bruksvinnere@nck.no innen 31.12.