Her finner du nedsatte komiteer og arbeidsgrupper, som etterhvert vil bli publisert og oppdatert med flere medlemmer, når de er klar:
 

Valgkomite:
Leder VK
Linda Mills
Epost: leder.valg@nck.no
Mobil: 409 05 464
Medlem VK
Ellinor Monsen
Epost: medlem1.valg@nck.no
Mobil: 905 18 752
Medlem VK
Åse Lillian Espevik
Epost: medlem2.valg@nck.no
Mobil: 934 33 622
Varamedlem VK
Laila Storå
Epost: varamedlem.valg@nck.no
Mobil: 
984 19 595

Instruks for Valgkomiteen

Epost til 2020 kandidatvalg:
valg2020gf@nck.no

Avlsråd:
Leder AR
Lise-Lotte Wulff
Epost:
leder.avlsrad@nck.no
Mobil: 986 12 308
Medlem AR
Lill Kristin Nilsen
Epost:
medlem.avlsrad@nck.no
Mobil: 466 61 919
Medlem AR
Catharina Engebretsen
Epost:
medlem2.avlsrad@nck.no
Mobil: 943 48 848
Medlem AR
Svend Svendstad
Epost:
medlem3.avlsrad@nck.no
Mobil: 917 66 434

Brukskomiteen:
Leder BK
Ellinor Monsen
Epost:
leder.bruks@nck.no
Mobil: 905 18 752
Medlem BK
Monika Drevland Nilsen
Epost:
medlem1.bruks@nck.no
Mobil: 482 11 663
Medlem BK
Sissel Ekhougen
Epost:
medlem2.bruks@nck.no
Mobil: 957 46 946
Medlem BK
Ingrid Marie Fretheim
Epost:
medlem3.bruks@nck.no
Mobil: 995 58 759

 

Redaksjon Colliebladet:
Leder RC
Hilde Norum Bjørnstad
Epost:
colliebladet@nck.no
Mobil: 900 29 973
Medlem RC
Ingrid Marie Fretheim
Epost:
colliebladet@nck.no
Mobil: 995 58 759