Her finner du nedsatte komiteer og arbeidsgrupper, som etterhvert vil bli publisert og oppdatert med flere medlemmer, når de er klar:
 

Avlsråd:
Leder AR
Lise-Lotte Wulff
Epost:
leder.avlsrad@nck.no
Mobil: 986 12 308

 
Medlem AR
Lill Kristin Nilsen


Mobil: 466 61 919
Medlem AR
Hilde Norum Bjørnstad


Mobil: 900 29 972
Medlem AR
Vibeke Sætherskar

Mobil: 452 86 364

 
Medlem AR
Eva B. H. Ingebrigtsen


Mobil: 997 33 808

 
Felles epost adresse:
avlsrad@nck.no

Arbeidsgruppe Avlsprogram Langhår:
Lise-Lotte Wulff Randi Narvesen Lill Kristin Nilsen

Arbeidsgruppe Avlsprogram Korhår:
Hilde Norum Bjørnstad Berit Klausen Torill Rosenlund

Brukskomiteen:
Leder BK
Ellinor Monsen
Epost:
leder.bruks@nck.no
Mobil: 905 18 752
Medlem BK
Monika Drevland Nilsen
Epost:
medlem1.bruks@nck.no
Mobil: 482 11 663
Medlem BK
Sissel Ekhougen
Epost:
medlem2.bruks@nck.no
Mobil: 957 46 946
Medlem BK

Epost:
medlem3.bruks@nck.no
Mobil: 

 
Felles e-post: brukskomite@nck.no

Redaksjon Colliebladet:
Leder RC
Hilde Norum Bjørnstad
Epost:
colliebladet@nck.no
Mobil: 900 29 973
Medlem RC

Epost:

Mobil: