Oversikt over NCK styret 
Styreleder
Tor-Håkon Bjørnstad
Epost: styreleder@nck.no
Mobil: 482 95 727
Nestleder
Lise-Lotte Wulff
Epost: nestleder@nck.no
Mobil: 986 12 308
Sekretær
Randi Narvesen (fungerende)
Epost: sekretar@nck.no
Mobil: 
951 93 838
Kasserer
Margunn Horstad
Epost: kasserer@nck.no
Mobil: 934 47 934

 
1. Styremedlem
Hilde Mathisen (fungerende)
Epost: 1.styremedlem@nck.no
Mobil: 924 48 234
2. Styremedlem
Lill Kristin Nilsen
Epost: 2.styremedlem@nck.no
Mobil:
466 61 919
3. Styremedlem
Geir Smeby (fungerende)
Epost: 3.styremedlem@nck.no
Mobil: 

 
Varamedlem
Geir Smeby (styremedlem)
Epost: 1.varamedlem@nck.no
Mobil: 902 05 165
Varamedlem

Epost: 2.varamedlem@nck.no
Mobil: 
Varamedlem
Hilde Mathisen (styremedlem)
Epost: 3.varamedlem@nck.no
Mobil: 924 48 234

Klubbens felles epostadresse:
postkasse@nck.no

 

 
Valgkomite:
Leder VK
Ellinor Monsen
Epost: leder.valg@nck.no
Mobil: 905 18 752
Medlem VK
Anne Halsbog
Epost: medlem1.valg@nck.no
Mobil: 464 15 650
Medlem VK
Åse Lillian Espevik
Epost: medlem2.valg@nck.no
Mobil: 934 33 622
Varamedlem VK
Monika Drevland Nilsen
Epost: varamedlem.valg@nck.no
Mobil: 482 11 663

valg2022gf@nck.no

Innstruks for valgkomiteen
 
Revisor
Unni S. Holbrook
Epost: revisor@nck.no
Mobil: 412 02 079
Vararevisor
Sissel Ekhougen
Epost: vararevisor@nck.no
Mobil: 
957 46 946
 
Avdelinger / Kontaktpersoner:
 
Avdeling Vestlandet
Gunn Brettvik
Mobil: 986 87 770 
avd.vestlandet@nck.no
Avdeling Trøndelag
Kjersti Rosmæl
Mobil:
951 72 103
avd.trondelag@nck.no
Avdeling TE-VE
Gunn Langkås
Mobil: 413 30 830
avd.te-ve@nck.no
Avdeling Innlandet
Hilde Jensen
Mobil: 905 15 430
avd.innlandet@nck.no

 
Avdeling Sørlandet
Lise-Lotte Wulff
Mobil: 986 12 308
avd.sorlandet@nck.no
Avdeling Rogaland
Venke Garpestad
Mobil: 476 05 072
avd.rogaland@nck.no
Kontakt Oslo & Viken
Hilde Norum Bjørnstad
Telefon:
900 29 973
oslo.viken@nck.no
Kontakt Østfold
Gitte Hjorth Sørensen
Mobil: 907 56 699
ostfold@nck.no

 
Kontakt Møre & Romsdal
Anne Halsbog
Mobil: 464 15 650
more.romsdal1@nck.no
Kontakt Møre & Romsdal
Eva B. Hoem Ingebritsen
Mobil. 997 33 808
more.romsdal2@nck.no

 
Kontakt Nordland Sør
Monika Drevland Nilsen
Mobil: 482 21 663
nordland.sor@nck.no

 
Kontakt Nordland Nord
Heidi Helle
Mobil: 997 90 730
nordland.nord@nck.no
Kontakt Troms Sør
Lill Kristin Nilsen
Mobil: 466 61 919
troms.sor@nck.no

 
Kontakt Tromsø og Troms Nord
Ellinor Monsen
Mobil: 905 18 752
troms.nord@nck.no
Kontakt Finnmark
Siv Kristin Thomassen
Mobil:
957 49 456
finnmark@nck.no