Informasjon


Generalforsamling mai 2017
Årets Generalforsamling vil finne sted den 6. mai 2017 kl. 13.00 på Nebbenes Kro Nord.

Innkallelse vil bli sendt ut på første Collieblad og det vil være en stemmeseddel vedlagt som innlegg. Alle stemmesedler vil være nummererte og det vil følge med instruksjon på baksiden av stemmeseddel, hvordan du fyller ut og postlegger med frister m.v. Stemmeseddel vil ikke bli lagt ut på hjemmeside eller Facebook.

Tidsfrist for innsendelse av saker, skal være styret i hende senest 10. mars 2017. Du sender forslag på saker til: sekretar@nck.no

Tidsfrist for innsendelse av forslag til kandidater: 10. mars 2017. Husk at de kandidatene du sender inn forslag på, skal være inneforstått med dette og ha betalt medlemskap for 2017. Du sender dine forslag til: valg2017gf@nck.no - det er viktig at du sjekker at du får bekreftelse fra en i valgkomiteen. Er du blitt foreslått som kandidat, sender du bekreftelse på ditt kandidatur til ovennevnte epostadresse også. Du vil motta bekreftelse på innsendelse fra en av valgkomiteens medlemmer. Husk også å sende inn presentasjon av deg selv innen 10.3.

Verv som er på valg:

 

Styreleder Birgit O. Brattlistuen IKKE PÅ VALG

Nestleder PÅ VALG 2 ÅR

Styremedlem Hilde Jensen IKKE PÅ VALG

Styremedlem Hilde Mathiesen IKKE PÅ VALG

Styremedlem PÅ VALG 2 ÅR

Styremedlem PÅ VALG 2 ÅR

Styremedlem PÅ VALG 1 ÅR (Supplering)

Varamedlemmer styret

Varamedlem PÅ VALG 1 ÅR

Varamedlem PÅ VALG 1 ÅR

Varamedlem PÅ VALG 1 ÅR

Valgkomite

Leder Astrid Hedenstad IKKE PÅ VALG

Medlem Ellinor Monsen IKKE PÅ VALG

Medlem PÅ VALG 2 ÅR

Varamedlem valgkomite PÅ VALG 1ÅR

Revisor PÅ VALG 1 ÅR

Vararevisor PÅ VALG 1 ÅR.