Informasjon


Generalforsamling 2019

Varsel om Generalforsamling 2019
I forbindelse med Generalforsamling 2019, er dato for avholdelse 24. mars 2019 på Nebbenes Kro Sørgående. Det er viktig at du bemerker følgende:

1.             For å kunne sende inn saker eller forslag til kandidater til ledige verv, må du være gyldig medlem, dvs. at du må ha betalt din kontingent. I henhold til nye regler, må din kontingent være betalt 6 uker før, dvs. siste frist for å betale, slik at det kommer i NKK sin medlemsoversikt som betalt, er 9.2.2019.

2.            Saker/kandidatforslag vil ikke bli medtatt, dersom ovennevnte ikke er gjennomført. Husk at dersom du ikke betaler direkte gjennom Dogweb med kort, da må du beregne ekstra bankdager før betalingen ligger som registrert på medlemsadministrasjonen. NKK gjør klar for betaling av kontingent etter første uke i januar hvert år.

3.            Ovennevnte 2 punkter gjelder også din mulighet for å være stemmeberettiget. Dersom du betaler etter 9.2., da vi du kunne møte på Generalforsamlingen, men ikke ha tale/stemmerett.

4.            Innsendelse av forslag til saker, skal sendes til postkasse@nck.no innen 9.2. Forslag på kandidater skal sendes til valg2019gf@nck.no – denne eposten går til valgkomiteen. Bruk av privat epost til styret eller valgkomiteen, er ikke gyldig.

5.            Innkalling til Generalforsamling 2019, blir i henhold til nye regler, publisert på hjemmesiden og kan lastes ned derfra. Det varsles også om dette via FB. I innkallingen vil det også ligge stemmesedler og fullmakter. Det er i henhold til nye lover slik at stemmesedlene vil inneholde et ja eller nei svar og ikke et «blankt» felt, da blank teller som nei. Husk at du maksimalt kan medbringe 2 fullmakter. Igjen, her gjelder det at dem du får fullmakt fra, har betalt innen tidsfristen.

Følgende verv er på valg 2019:
Nestleder 2 år
2 x styremedlemmer 2 år
3 x varamedlemmer 1 år

Revisor 2 år
Vararevisor 1 år

Medlem 2 år, valgkomiteen
Varamedlem 1 år, valgkomiteen