Regler for Klubbvinner i NCK


Konkurranseregler Klubbvinner pr. 01.01.2017
 

Regler Årets Klubbvinner - Valp
Klubbvinner valp Collie korthår og Collie langhår, gjelder fra 01.01 2017. Det kåres Klubbvinner valp hann og Klubbvinner valp tispe.
 
Det deles ut premie til Nr. 1-3 i begge kjønn og hårlag.
 
Maksimum 4 poengtellende resultatet på utstillinger i Norge i løpet av ett kalenderår. Utregnet etter skalaen nedenfor. For å få poeng på en utstilling må hunden minst ha blitt plassert i beste hannhund/tispe-klasse valp.
 
Gjelder kun Norskeide hunder, og eier må være medlem i NCK.
 
Det er kun NCK og NCK’s underavdelinger sine utstillinger som er poenggivende.
 

BIR valp

5 poeng

BIM valp

4 poeng

2. BHK/2. BTK valp

3 poeng

1 ekstra poeng ved 5 eller flere deltakende valper – uavhengig av hårlag

 
 
Regler Årets Klubbvinner - Junior
Klubbvinner junior Collie korthår og Collie langhår, gjelder fra 01.01 2017. Det kåres en klubbvinner junior hann og en klubbvinner junior tispe.
 
Det deles ut premie til Nr 1-3 i begge kjønn og hårlag.
 
Maksimum 4 poengtellende resultatet på utstillinger i Norge i løpet av ett kalenderår. Utregnet etter skalaen nedenfor. For å få poeng på en utstilling må hunden minst ha oppnådd Excellent, og bli plassert som nr 1,2,3 eller 4 i juniorklassen.
 
Gjelder kun Norskeide hunder, og eier må være medlem i NCK.
 
Det er kun NCK og NCK’s underavdelinger sine utstillinger som er poenggivende.
 

BIR junior

5 poeng

BIM junior

4 poeng

2. junior

3 poeng

3. junior

2 poeng

4. junior

1 poeng

1 ekstra poeng ved 5 eller flere i klassen

1 ekstra poeng for CK

Ved poenglikhet, avgjøres det på antall i klassen på poenggivende utstillinger sammenlagt

 

 
Regler Årets Klubbvinner Hann & Tispe Voksen
Klubbvinner voksen Collie korthår og Collie langhår. Det kåres en klubbvinner hann og en klubbvinner tispe. Det deles ut premie til Nr 1-3 i begge kjønn og hårlag.
 
Gjelder kun Norskeide hunder, og eier må være medlem i NCK. Det er kun NCK og NCK’s underavdelinger sine utstillinger som er poenggivende.
 
Det gis følgende poeng til BIR/BIM og de plasserte i BHK /BTK, utregnet etter skalaen nedenfor
 

BIR

12 poeng

BIM

10 poeng

2. BHK/2. BTK

8 poeng

3. BHK/3. BTK

6 poeng

4. BHK/4. BTK

4 poeng

 
Det gis poeng etter antall fremmøtte, utregnet etter skala nedenfor

Antall fremmøtte langhår

Langhår

Antall fremmøtte
korthår

Korthår

1-10

2 poeng

1-5

2 poeng

11-20

4 poeng

6-10

4 poeng

21-30

6 poeng

11-15

6 poeng

31-40

8 poeng

16-20

8 poeng

41-50

10 poeng

21-25

10 poeng

51-60

12 poeng

26-30

12 poeng

61-80

14 poeng

31-40

14 poeng

 
Hunden må være påmeldt i JK, AUK, AK eller CHK-klassen.
 
Regler Årets Klubbvinner Veteran
Det kåres Årets Klubbvinner Veteran korthår hann og tispe samt Årets Klubbvinner Veteran langhår hann og tispe, reglene gjelder fra 01.01.2017.
 
Gjelder kun Norskeide hunder, og eier må være medlem i NCK. Det er kun NCK og NCK’s underavdelinger sine utstillinger som er poenggivende.
 
Det gis følgende poeng til BIR/BIM og de plasserte i VBHK/VBTK, utregnet etter skalaen nedenfor
 

BIR VET

5 poeng

BIM VET

4 poeng

2. VBHK/2. VBTK

3 poeng

3. VBHK/3. VBTK

2 poeng

4. VBHK/4. VBTK

1 poeng

I tillegg gis 1 poeng pr antall fremmøtte deltagende veteran på nasjonale utstillinger og 2 poeng pr antall fremmøtte deltagende veteran på NKK og NCK utstillinger.

1 ekstra poeng for CK

Ved poenglikhet, avgjøres det på antall i klassen på poenggivende utstillinger sammenlagt

 
 
Felles for alle konkurranser, gleder det at utstillerne må selv sende inn sine resultater til klubbvinner2018@nck.no innen 31 desember. Når det gjelder valp og junior, må innsender vedlegge kopi av kritikkene.