Regler for Klubbvinner i NCK


Konkurranseregler Klubbvinner pr. 01.01.2017
 

Regler Årets Klubbvinner - Valp

Klubbvinner valp Collie korthår og Collie langhår, gjelder fra 01.01 2017. Det kåres Klubbvinner valp hann og Klubbvinner valp tispe.
 
Det deles ut premie til Nr. 1-3 i begge kjønn og hårlag.
 
Maksimum 4 poengtellende resultatet på utstillinger i Norge i løpet av ett kalenderår. Utregnet etter skalaen nedenfor. For å få poeng på en utstilling må hunden minst ha blitt plassert i beste hannhund/tispe-klasse valp.
 
Gjelder kun Norskeide hunder, og eier må være medlem i NCK.
 
Det er kun NCK og NCK’s underavdelinger sine utstillinger som er poenggivende.
 
BIR valp 5 poeng
BIM valp 4 poeng
2. BHK/2. BTK valp 3 poeng
1 ekstra poeng ved 5 eller flere deltakende valper – uavhengig av hårlag
 
 

Regler Årets Klubbvinner - Junior

Klubbvinner junior Collie korthår og Collie langhår, gjelder fra 01.01 2017. Det kåres en klubbvinner junior hann og en klubbvinner junior tispe.
 
Det deles ut premie til Nr 1-3 i begge kjønn og hårlag.
 
Maksimum 4 poengtellende resultatet på utstillinger i Norge i løpet av ett kalenderår. Utregnet etter skalaen nedenfor. For å få poeng på en utstilling må hunden minst ha oppnådd Excellent, og bli plassert som nr 1,2,3 eller 4 i juniorklassen.
 
Gjelder kun Norskeide hunder, og eier må være medlem i NCK.
 
Det er kun NCK og NCK’s underavdelinger sine utstillinger som er poenggivende.
 
BIR junior 5 poeng
BIM junior 4 poeng
2. junior 3 poeng
3. junior 2 poeng
4. junior 1 poeng
1 ekstra poeng ved 5 eller flere i klassen
1 ekstra poeng for CK
Ved poenglikhet, avgjøres det på antall i klassen på poenggivende utstillinger sammenlagt
 
 

Regler Årets Klubbvinner Hann & Tispe Voksen

Klubbvinner voksen Collie korthår og Collie langhår. Det kåres en klubbvinner hann og en klubbvinner tispe. Det deles ut premie til Nr 1-3 i begge kjønn og hårlag.
 
Gjelder kun Norskeide hunder, og eier må være medlem i NCK. Det er kun NCK og NCK’s underavdelinger sine utstillinger som er poenggivende.
 
Det gis følgende poeng til BIR/BIM og de plasserte i BHK /BTK, utregnet etter skalaen nedenfor
 
BIR 12 poeng
BIM 10 poeng
2. BHK/2. BTK 8 poeng
3. BHK/3. BTK 6 poeng
4. BHK/4. BTK 4 poeng
 
Det gis poeng etter antall fremmøtte, utregnet etter skala nedenfor
Antall fremmøtte langhår Langhår Antall fremmøtte
korthår
Korthår
1-10 2 poeng 1-5 2 poeng
11-20 4 poeng 6-10 4 poeng
21-30 6 poeng 11-15 6 poeng
31-40 8 poeng 16-20 8 poeng
41-50 10 poeng 21-25 10 poeng
51-60 12 poeng 26-30 12 poeng
61-80 14 poeng 31-40 14 poeng
 
Hunden må være påmeldt i JK, AUK, AK eller CHK-klassen.
 
Regler Årets Klubbvinner Veteran
Det kåres Årets Klubbvinner Veteran korthår hann og tispe samt Årets Klubbvinner Veteran langhår hann og tispe, reglene gjelder fra 01.01.2017.
 
Gjelder kun Norskeide hunder, og eier må være medlem i NCK. Det er kun NCK og NCK’s underavdelinger sine utstillinger som er poenggivende.
 
Det gis følgende poeng til BIR/BIM og de plasserte i VBHK/VBTK, utregnet etter skalaen nedenfor
 
BIR VET 5 poeng
BIM VET 4 poeng
2. VBHK/2. VBTK 3 poeng
3. VBHK/3. VBTK 2 poeng
4. VBHK/4. VBTK 1 poeng
1 ekstra poeng ved 5 eller flere i klassen
1 ekstra poeng for CK
Ved poenglikhet, avgjøres det på antall i klassen på poenggivende utstillinger sammenlagt
 
 

Felles for alle konkurranser, gleder det at utstillerne må selv sende inn sine resultater til NCK’s avlsråd innen 31 desember.